ชะพลู

ชะพลู

ชะพลู

ชะพลู (Wildbetal Leafbush) ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.อยู่ในวงศ์ : Piperaceae เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชผักใบเขียว เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชมีอายุยืนยาว ใช้ประโยชน์จากใบ มีกลิ่นหอม ชะพลูมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และตอนใต้ของจีน และหมู่เกาะอันดามัน เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปๆ ในประเทศไทย มีประโยชน์สรรพคุณชะพลู

ราก ช่วยขับเสมหะให้ออกมา ช่วยระบบขับถ่าย ช่วยขับลมในลำไส้ ช่วยทำให้เสมหะแห้ง

ต้น ช่วยขับเสมหะในทรวงอก ช่วยลดโรคเบาหวานของกระต่ายได้

ใบ ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยขับเสมหะ ใบชะพลูมีออกซาเลทสูง จึงไม่ควรรับประทานมากเป็นประจำ

ดอก ทำให้เสมหะแห้ง ช่วยขับลมในลำไส้ น้ำต้มทั้งต้น ชะพลูมีสารบีตา-แคโรทีนสูงมาก

ชะพลู

ชะพลู

การปลูกและขยายพันธุ์ชะพลู

ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื้น เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย เจริญได้ในดินแทบทุกชนิด การปลูกจะนิยมปลูกโดยใช้ วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ โดยการเลือกกิ่งที่มีใบอ่อนและใบแก่ แล้วเด็ดใบแก่ออกและนำไปปักชำได้ ลงในแปลงปลูกในดินที่เตรียมไว้ ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 20 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วชะพลูจะเริ่มมีใบอ่อนออกมา แสดงว่ามีรากงอกออกมาแล้ว

 

วิธีดูแลรักษาชะพลู

ชะพลูเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบพื้นที่ลุ่ม มีความชื้น เป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ต้องดูแลรดน้ำเสมอ โดนแดดได้ตลอดวัน ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม โดยรดน้ำเช้าเย็น จะทำให้ชะพลูโตได้เร็ว

ชะพลู

ชะพลู

การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะพลู

ชะพลูหลังจากปลูกประมาณ 3 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวใบได้ ชะพลูเป็นพืชมีอายุยืนยาว สามารถเก็บเกี่ยวใบได้ตลอดปี จะใช้มีดคมๆ ในการตัดตรงกิ่งใบ หรือจะเด็ดเอาแต่ใบก็ได้ ใบจะต้องไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป แล้วเราต้องตัดแต่งลำต้นกิ่งก้านชะพลู เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนนาน

 

วิธีเก็บรักษาชะพลู

เราจะนำใบชะพลู แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด ล้างก้านใบให้สะอาด เราจะมีวิธีเก็บรักษาใบชะพลูให้สดนานๆ คือให้ล้างน้ำให้สะอาดดี แล้วให้สะเด็ดน้ำออกให้หมด แล้วนำมาห่อด้วยกระดาษหรือผ้าขาวบาง แล้วใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แล้วนำไปแช่ตู้เย็น จะเก็บไว้ใช้ได้นาน