กระบือเจ็ดตัว เป็นพืชไม้ประดับที่นิยมปลูกกันตามบ้านเรือนเนื่องจากใบที่มีสีเขียวสดแถมใต้ใบมีสีที่ม่วงแดงที่ตัดกับสีของใบที่ให้เหมาะเป็นไม้ประดับอย่างมากนอกจากแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ากระบือเจ็ดตัวนั้นถูกจัดเป็นหนึ่งในสมุนไพรด้วยเนือ่งจากมีสรรพคุณที่ช่วย ขับเลือดเน่าเสีย  ขับน้ำคาวปลาให้สะดวกหลังคลอด แก้อักเสบบริเวณปากมดลูก  ดับพิษร้อน  ถอนพิษไข้ แก้ไข้ แก้บวมฟกช้ำ ดำเขียว  แก้พิษบาดทะยัก  เป็นต้น

กระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัว (Picara) ชื่อวิทยาศาสตร์ Excoecaria cochinchinensis Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Excoecaria bicolor (Hassk.) Zoll. ex Hassk., Excoecaria cochinchinensis var. cochinchinensis) จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE)มีชื่อเรียกในภาษาถิ่นอื่นๆว่ากะเบือ (ราชบุรี), ใบท้องแดง (จันทบุรี), บัว บัวลา กระทู้ กระทู้เจ็ดแบก (ภาคเหนือ), กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ ลิ้นกระบือ (ภาคกลาง), ต้นลิ้นควาย, ตาตุ่มไก่, ตาตุ่มนก, ลิ้นกระบือขาว เป็นต้น

ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายพันธุ์ของกระบือเจ็ดตัว

กระบือเจ็ดตัวสมุนไพรไทย เป็นพรรณพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่เอเชียใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบคาบสมุทรอินโดจีนในประเทศ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

ประโยชน์และสรรพคุณของกระบือเจ็ดตัว

 • ขับเลือดเน่าเสีย
 • ขับน้ำคาวปลาให้สะดวกหลังคลอด
 • แก้อักเสบบริเวณปากมดลูก
 • ดับพิษร้อน
 • ถอนพิษไข้ แก้ไข้
 • แก้บวมฟกช้ำ ดำเขียว
 • แก้พิษบาดทะยัก
 • แก้สันนิบาตหน้าเพลิง (บาดทะยักในปากมดลูก)
 • ขับโลหิตร้าย
 • แก้สัตนิบาตเลือด
 • แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ทำให้เลือดกระจาย
 • ถอนพิษผิดสำแดง
 • แก้ร้อนภายใน
 • แก้กษัย
 • แก้หัด แก้คางทูม
 • ต่อมทอนซิลอักเสบ
 • แก้ปวดตึงกล้ามเนื้อหลัง

กระบือเจ็ดตัว

ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของกระบือเจ็ดตัว

 • ลำต้นของกระบือเจ็ดตัว จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม แตกกิ่งก้านมาก มีรูอากาศตามผิวกิ่ง ตามกิ่งก้านมีน้ำยางสีขาวข้นคล้ายน้ำนม
 • ใบของกระบือเจ็ดตัว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งหรือออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยตื้น ๆ หลังใบเรียบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนท้องใบเรียบเป็นสีม่วงแดง
 • ดอกของกระบือเจ็ดตัว ออกดอกเป็นช่อกระจะ โดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กเป็นสีเหลืองอมเขียว ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่คนละต้นกัน ช่อดอกเพศเมียจะอยู่ส่วนล่าง ส่วนปลายด้านบนจะเป็นดอกเพศผู้ โดยช่อดอกเพศผู้จะเป็นแบบช่อกระจะ โคนก้านดอกมีใบประดับขนาดเล็กลักษณะเป็นรูปไข่เรียงซ้อน
 • ผลของกระบือเจ็ดตัว ผลมีขนาดเล็กลักษณะเป็นรูปค่อนข้างกลมฐานตัด ปลายผลเว้าเข้า ผลมีพู 3 พู เป็นผลแห้ง เมื่อแก่จะแตกออกได้เป็น 3 ส่วน ภายในมีเมล็ดลักษณะเกือบกลม