กำแพงเจ็ดชั้น เป็นพรรณพืชที่นิยมใช้ประโยชน์มาตั้งแต่โบราณแล้วโดยโดยมีการนำผลสุกของกำแพงเจ็ดชั้นสามารถนำมารับประทานเล่นได้ แต่โดยมากแล้วแทบทุกภาคของไทยมักจะนำเอากำแพงเจ็ดชั้นมาทำประโยชน์ในด้านสมุนไพรมากกว่านิยมนำมาเข้าตัวยารักษาบรรเทาอาการติดสุราเรื้อรังนั้นเอง

กำเเพงเจ็ดชั้น

สมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia chinensis L. จัดอยู่ในวงศ์กระทงลาย (CELASTRACEAE)มีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นๆว่าตะลุ่มนก (ราชุบรี), ตาไก้ ตาใกล้ (พิษณุโลก), ขอบกระด้ง พรองนก (อ่างทอง), กระดุมนก (ประจวบคีรีขันธ์), น้ำนอง มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ), ขาวไก่ ตาไก่ ตากวาง เครือตากวาง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หลุมนก (ภาคใต้), กลุมนก เป็นต้น

ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายพันธุ์ของกำแพงเจ็ดชั้น

กำแพงเจ็ดชั้นสมุนไพรไทย เป็นพรรณที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้สามารถพบได้ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ขึ้นหลากหลายสภาพป่า โดยเฉพาะป่าโปร่งที่แห้งแล้ง

สรรพคุณและประโยชน์ของกำแพงเจ็ดชั้น

 • ช่วยบำรุงโลหิต
 • ช่วยบำรุงกำลัง
 • ช่วยฟอกโลหิต
 • แก้โลหิตเป็นพิษทำให้ร้อน
 • แก้โลหิตจาง
 • ช่วยบำรุงหัวใจ
 • ช่วยบำรุงน้ำเหลือง
 • ช่วยแก้อาการผอมแห้ง
 • ช่วยแก้เบาหวาน
 • ช่วยแก้ลมอัมพฤกษ์
 • ช่วยรักษาโรคตา
 • ช่วยแก้ประดง
 • ช่วยแก้หืด
 • เป็นยาระบาย
 • ช่วยขับผายลม
 • ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด
 • เป็นยาขับปัสสาวะ
 • ช่วยแก้มุตกิด
 • ช่วยฟอกและขับระดูขาว
 • ขับน้ำคาวปลาของสตรี
 • ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ
 • ช่วยแก้อาการปวดตามข้อ แก้ไขข้อพิการ เข้าข้อ
 • ช่วยลดกำหนัดหรือความต้องการทางเพศ

กำเเพงเจ็ดชั้น

ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปของกำแพงเจ็ดชั้น

 • ลำต้นของกำแพงเจ็ดชั้น จัดไม้เถาพุ่มเลื้อยขนาดกลางเนื้อแข็งเปลือกต้นเรียบ มีสีเทานวล ด้านในเนื้อไม้มีวงปีเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มจำนวนหลายชั้นเห็นได้ชัดเจน
 • ใบของกำแพงเจ็ดชั้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน สลับตั้งฉาก ลักษณะของแผ่นใบเป็นรูปวงรี หรือรูปวงรีกว้าง หรือรูปวงรีแกมใบหอก หรือรูปไข่ หรือรูปไข่หัวกลับ
 • ดอกของกำแพงเจ็ดชั้น ออกดอกเป็นช่อ แบบเป็นกระจุกหรือช่อแยกเป็นแขนงสั้น ๆ ตามซอกใบหรือกิ่งก้าน ดอกมีขนาดเล็ก มีสีเหลืองหรือสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้างหรือรูปรี
 • ผลของกำแพงเจ็ดชั้น ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม เป็นรูปกระสวยกว้างหรือรูปรี ผิวเกลี้ยง โดยผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีแดงอมส้ม